அந்தமான் – கொடியேற்றும் விழா

25
அந்தமான் நாம் தமிழர் கட்சி  சார்பா  (22.01.2023)  அன்று

10.00மணிக்கு பாத்துபஸ்தி கிளை திரங்காபார்க் அருகில்  கொடியேற்றம் சிறப்பாக நடைபெற்றது .