திட்டக்குடி தொகுதி நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்குதல்

77

திட்டக்குடி தொகுதி சார்பாக ரெட்டாக்குறிச்சி கிராமத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் 28/12/2022 அன்று நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.