கொளத்தூர் தொகுதி – பொங்கல் விழா

27

16-01-2023 திங்கள் கிழமை, கொளத்தூர் தொகுதி –  கிழக்கு பகுதி சார்பில் பொங்கல் விழா, லக்ஷ்மணன் நகர், பெரவள்ளூரில் சிறப்பாக முன்னெடுக்கப்பட்டது. சிறுவர் சிறுமியருக்கான விளையாட்டு போட்டிகள் நடத்தப்

பட்டு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது