உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் – குடியாத்தம் தொகுதி

57

குடியாத்தம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக  உமராபாத் பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது