ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி நம்மாழ்வார் நினைவு நாள் நிகழ்வு

91

நம்மாழ்வார் நினைவேந்தல் ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.