பெரம்பலூர் தொகுதி ஐயா நம்மாழ்வார் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

20

பெரம்பலூர் தொகுதி ஆலத்தூர் மேற்கு ஒன்றியத்திற்க்குட்பட்ட தேனூர் கிளையில் வேளாண் பேரறிஞர் ஐயா.நம்மாழ்வார் அவர்களின்9- ஆம் ஆண்டு நினைவுநாள் புகழ் வணக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது