கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி  – பள்ளிகளுக்கு உதவி

51

நாம் தமிழர் கட்சி கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி  23/11/2022 அன்று சாமிரெட்டிகண்டிகை அங்கன்வாடி மையத்திற்கு நாம் தமிழர் கட்சி தொகுதி பொறுப்பாளர் த.கணேஷ் மாலதி தம்பதியர் குடை  கரும்பலகை சுண்ணக்கட்டி  அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டது.