குடியாத்தம் தொகுதி – கு.மு.அண்ணல் தங்கோ நினைவேந்தல் நிகழ்வு

74

04-01-2023 அன்று தனித்தமிழ் அறிஞர், இந்திய விடுதலைப் போராட்ட வீரர், கு.மு.அண்ணல் தங்கோ அவர்களுக்கு குடியாத்தம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.