கரூர் மாவட்டம் பெருந்தகப்பன் கோ.நம்மாழ்வார் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

22

கரூர் மாவட்ட நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி பெருந்தகப்பன் கோ.நம்மாழ்வார் அவர்களின் நினைவிடத்தில் புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.