இராணிப்பேட்டை தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

33

இராணிப்பேட்டை தொகுதியின் இராணி பேட்டை நகரம் சார்பாக 30.12.2022 இன்று காலை 10 மணி அளவில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.