ஆற்காடு தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

114

ஆற்காடு தொகுதிக்குட்பட்ட திமிரி பேரூராட்சியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாமானது சிறப்பாக முறையில் நடைபெற்றது

முந்தைய செய்திதிருப்போரூர் தொகுதியில் உழவர்களுக்கு பச்சை துண்டு அணிவித்து மரியாதை
அடுத்த செய்திசெஞ்சி தொகுதியில் புலிக்கொடியேற்ற நிகழ்வு