சிவகங்கை தொகுதி – பனைவிதை நடும் விழா

74

நாம் தமிழர் கட்சி சுற்று சூழல் பாசறை  சார்பாக கல்லல் ஒன்றியம் வெற்றியூரில் பனை விதை நடும் விழா நடைபெற்றது