தளி தொகுதி ஐயா காமராசர் புகழ்வணக்க நிகழ்வு

27

2/10/2022 அன்று கர்மவீரர் ஐயா காமராஜர் அவர்களின் நினைவு நாளை ஒட்டி தளி சட்டமன்ற தொகுதி மாணவர் பாசறை சார்பாக குந்துமரணபள்ளியில் புகழ்வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது