குமாரபாளையம் தொகுதி சார்பாக தியாக தீபம் திலீபன் வீர வணக்க நிகழ்வு

49

குமாரபாளையம் தொகுதி சார்பாக தியாக தீபம் திலீபன் அவர்களுக்கு குமராபாளையம் பள்ளிபாளையம் ஆகிய இரு இடங்களில் வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.
தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் பாசறை பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் உறவுகள் கலந்து கொண்டனர்.