கிருட்டிணகிரி சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

16

கிருட்டிணகிரி சட்டமன்றத் தொகுதி உட்பட்ட கிருட்டிணகிரி நகரத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நகர பொறுப்பாளர்கள் சார்பாக நடத்தப்பட்டது.

ம.சுதர்சன்
நகர தலைவர்

கி.சதிஷ் குமார்
நகர செயலாளர்