ஆற்காடு தொகுதி பழைய மாங்காடு ஊராட்சியில் கொடியேற்ற நிகழ்வு

23

ஆற்காடு தொகுதிக்குட்பட்ட பழைய மாங்காடு ஊராட்சியில் 25 9 2022 அன்று நாம் தமிழர் கட்சியின் புலிக்கொடி ஏற்றப்பட்டது