திருக்கோயிலூர் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் அமைத்தல்

35

நாம் தமிழர் கட்சி திருவெண்ணெய்நல்லூர் ஒன்றியம் பாவந்தூர் கிளையில் உருப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக இதில் ஒன்றிய பொறுப்பாளர்களும் கிளைச் சார்ந்த உறவுகளும் கலந்து கொண்டனர்

இப்படிக்கு
தொகுதி இணைச்செயலாளர்
ஜெ.சபரிநாதன்