மேலூர் தொகுதி பனைவிதை விதைத்தல்

94

மேலூர் தொகுதி வெள்ளலூர் ஊராட்சி மன்றமலை பட்டி கிராமத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி மேலூர் தொகுதி தலைவர் பாண்டி ஏற்பாட்டில் 400 பனை விதைகள் நடப்பட்டன
6384848494