மேலூர் தொகுதி கிராம சபை கூட்டம்

17

வணக்கம்தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் வெள்ளலூர் ஊராட்சி, கோட்டநத்தம்பட்டி ஊராட்சி, கேசம்பட்டி ஊராட்சி, சேக்கிபட்டி ஊராட்சிகளில் நாம் தமிழர் உறவுகள் கலந்து கொண்டு ஊராட்சியில் உள்ள மக்கள் பிரச்சினைகள் குறித்து பேசினார்.
6384848494