நாங்குநேரி சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

49

நாங்குநேரி சட்டமன்றத் தொகுதி, பாளை கிழக்கு ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.