திருவெண்ணெய்நல்லூர் ஒன்றிய கலந்தாய்வு

7

திருவெண்ணெய்நல்லூர் ஒன்றியத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை மற்றும் கொள்கை பரப்பு கூட்டம் போன்ற நிகழ்வுகள் குறித்து ஆலோசிக்கபடுகிறது