திருவள்ளூர் தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்

11

04.09.2022 காலை 11.00 மணிக்கு திருத்தணி ஒன்றியம், சூரிய நகரம் ஊராட்சியில் புதிதாக காட்சியில் இணைய விரும்பிய தம்பிகளை சந்தித்து, கொள்கை விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது, பின்னர் தம்பிகள் தங்களை உறுப்பினர்களாக இணைத்துக் கொண்டனர்.