திருச்சி மேற்கு தொகுதி தாய் தமிழில் வழிபாடு

69

திருச்சி மேற்கு தொகுதி வார்டு எண்-10 யில் மூவேந்தர்களும் ஒன்றாக வழிபட்ட திருச்சி உறையூர் பஞ்சவர்ண சுவாமி திருக்கோவிலில் தாய் தமிழில் வழிபாடு நடைபெற்றது

ரெ.மாதேஸ் வரன்
(7620748768)