காட்பாடி தொகுதி புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்ச்சி

32

நாம் தமிழர் கட்சி கொடி காட்பாடி தொகுதி கழிஞ்சூர் பகுதியில் மாவட்ட பொருளாளர் ச திருக்குமரன் அவர்களால் ஏற்றப்பட்டது
இதில் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் சுமார் 40 பேர் பங்கேற்றனர்