காட்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதி பனை விதைகள் விதைக்கும் நிகழ்வு

22

காட்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதி
மகிமண்டலம் நாகிரெட்டி பாளையம் பகுதியில் பனை விதைக்கும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது