காட்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதி பனை விதைகள் விதைக்கும் நிகழ்வு

48

காட்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதி
மகிமண்டலம் நாகிரெட்டி பாளையம் பகுதியில் பனை விதைக்கும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது

 

முந்தைய செய்திநாங்குநேரி சட்டமன்றத் தொகு மாவீரன் புலித்தேவன் புகழ்வணக்க நிகழ்வு
அடுத்த செய்திநாங்குநேரி சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்