காட்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதி புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்ச்சி

14

காட்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதி மகிமண்டபம் பகுதியில் நாம் தமிழர் கட்சி கொடி ஏற்றும் நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற்றது இதில் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர்