காட்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதி மாத கலந்தாய்வு கூட்டம்

9

நாம் தமிழர் கட்சி காட்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதி அலுவலகத்தில் கலந்தாய்வு நடைபெற்றது