காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி அன்னைத் தமிழில் வழிபாடு

3

காஞ்சிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி அன்னைத் தமிழில் வழிபாடு நிகழ்வு
கேகேநகர் சிவன் பூங்கா அருகாமையிலுள்ள கோயிலில் தொகுதி உறவுகள் சூழ அன்னைத் தமிழில் வழிபாடு செய்யப்பட்டது….

மணிகண்டன்
தொகுதிச்செயலாளர்