இராணிப்பேட்டை தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம்

5

31-07-2022 அன்று இராணிப்பேட்டை தொகுதியின் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்காக கலந்தாய்வு கூட்டம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.
தொடர்புக்கு:8681822260