விருகம்பாக்கம் தொகுதி நிவாரணப் பொருட்கள் சேகரிப்பு நிகழ்வு.

4

விருகம்பாக்கம் தொகுதி 128 வது வட்டம் நெசப்பாக்கம் பகுதியில் தமிழீழ உறவுகளுக்கான நிவாரணப் பொருட்கள் சேகரிக்கப்பட்டது…

மணிகண்டன்
தொகுதிச்செயலாளர்.