மேலூர் தொகுதி முப்பாட்டன் அழகு முத்து கோன் அவர்களின் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

53

11.7.22 அன்று மேலூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் முப்பாட்டன் அழகு முத்து கோன் அவர்களின் புகழ் வணக்கம் நிகழ்வு மேலூர் தொகுதி தலைவர் பாண்டி அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது
6384848494