மதுரவாயல் தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

117

மதுரவாயல் தொகுதி  நாம் தமிழர் கட்சி  சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம், கொடியேற்றம், மோர் வழங்குதல் நிகழ்வு நடைபெற்றது