நாங்குநேரி சிவந்தியாபுரம் கிராமத்தில் புலிக்கொடி ஏற்றுதல்

123

நாங்குநேரி சட்டமன்றத் தொகுதி, நாங்குநேரி கிழக்கு ஒன்றியம், சிவந்தியாபுரம் கிராமத்தில் புலிக்கொடி ஏற்ற பட்டது.
9994047322