நாங்குநேரி சட்டமன்றத் தொகுதி கபடி விளையாட்டு வீரர்களுக்கு சீருடை வழங்கப்பட்டது.

31

நாங்குநேரி சட்டமன்றத் தொகுதி, களக்காடு ஒன்றியம், மாவடி கிராம கபடி வீரர்களுக்கு சீருடை வழங்கப்பட்டது.
9994047322