ஓமலூர் சட்ட மன்ற தொகுதியின் மாதந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம்

7

ஓமலூர் நாம் தமிழர் கட்சியின் மாதந்திர கலந்தாய்வு சிறப்பாக நடந்து முடித்தது. இதில் மாநில கொள்கை பரப்பு செயலாளர் அண்ணன் நல்லான் அவர்கள் முன்னிலையில் சில முக்கியமான தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

தொகுதி பொருளாளர்
ர.பிரவின்குமார்
9976683326