ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி குருதிக் கொடை வழங்கும் நிகழ்வு

20

6 மாத குழந்தைக்கு குருதி platelets ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி சார்பாக தொகுதி செயலாளர் முகமது ஹாரூன் வழங்கினார். புரட்சி வாழ்த்துக்கள்
தொடர்புக்கு 9840099115