ஆலங்குடி தொகுதி கீரமங்கலம் கொள்கை விளக்க பொதுக்கூட்டம்

40

ஆலங்குடி தொகுதி, கீரமங்கலம் பேரூர் சார்பாக கொள்கை விளக்க பொதுகூட்டம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.