விருகம்பாக்கம் தொகுதி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நிகழ்வு.

27

விருகம்பாக்கம் தொகுதி 138 வது வட்டம் திருநகர் வட்டவடிவ இல்ல குடியிருப்போர் நலச்சங்கம் சார்பில் நிகழ்ந்த அரசின் மக்கள் விரோதப் போக்கைக் கண்டித்து மக்கள் நலன் சார்ந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் அவர்களின் வேண்டுகோளை ஏற்று தொகுதி உறவுகள் கலந்து கொண்டு நிகழ்வு சிறப்பித்தார்கள்.
மணிகண்டன்
தொகுதிச்செயலாளர்.