சேலம் மேற்கு தொகுதி கிளை கட்டமைப்பு கலந்தாய்வு

26

சேலம் மேற்கு தொகுதி சார்பாக 03.04.2022 அன்று மங்குப்பை கிராமத்தில் கிளை கட்டமைப்பு பணிக்கான திட்டங்கள் குறித்த கலந்தாய்வு நடைபெற்றது.