தென்காசி தொகுதி புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்க நிகழ்வு

7

சுந்தரபாண்டியபுரம் நகரத்தில் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு புகழ்வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.