பர்கூர் சட்டமன்ற தொகுதி – தாய்மொழி நாள் நிகழ்வு

18
பர்கூர் சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் தமிழ் மீட்சி பாசறை சார்பில் தாய்மொழி நாள் நிகழ்வு நடைபெற்றது.