திருச்செங்கோடு தொகுதி மாத கலந்தாய்வு கூட்டம்.

16

திருச்செங்கோடு தொகுதி சார்பாக 27.02.2022 அன்று  அலுவலகத்தில் மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைப்பெற்றது.

செய்தி வெளியீடு
கு.சாமிநாதன்
செய்தி தொடர்பாளர்
திருச்செங்கோடு தொகுதி
பேச: 8825293305.