கரூர் -மொழிப்போர் ஈகியர் வீரவணக்க நிகழ்வு

22

மொழிப்போர் ஈகியர்களுக்கு கரூர் மாவட்ட மாணவர் பாசறையின் சார்பில் வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.