ஊத்தங்கரை சட்டமன்றதொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

55

ஊத்தங்கரை சட்டமன்ற தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் கலந்தாய்வு கூட்டம் 20-03-2022

ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று தொகுதி அலுவலகத்தில்  நடைபெற்றது.