கிணத்துக்கடவு தொகுதி மொழி காத்த மாவீரர்கள் வீரவணக்க நிகழ்வு

6

கிணத்துக்கடவு ஒன்றியத்தில் மாவீரர் நாள் நினைவஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது

மாவீரர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் 🙏🙏

கலந்துகொண்டவர்கள்:
மருத்துவர் சுரேசு ஐயா
ம.உமா ஜெகதீஸ்.
கார்த்திக் ராஜா

@SeemanOfficial
@ITwingNTK https://t.co/lv8km7KQxx