போடி தொகுதி மாவீரர் நாள் நிகழ்வு

59

போடி தொகுதி அலுவலகத்தில்
மாவீரர் நாள் 27.12.2021 அன்று சுடர் ஏற்றி மாவீரர்களுக்கு மலர் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.

செய்தி வெளியீடு
லோகதுரை
போடிநாயக்கனூர் தொகுதி செய்தி தொடர்பாளர்
அலைபேசி எண் : 7092272141,9080672286