பாலக்கோடு சட்டமன்றத் தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

61

16/01/2022 , அன்று பாலக்கோடு சட்டமன்றத் தொகுதியின் மாதக் கலந்தாய்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.இந்த கலந்தாய்வில் பாசறைக்கு புதிய பொறுப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டது..