பதிவு எண் : 56/48/2013 | இணைய : (+91) 9092529250 | உறுப்பினர் சேர்க்கை
நிகழ்வுகள்

Palacodu Taluk (Part)
Panjapalli, Periyanur, Namandahalli, Chinnagowndanahalli,
Chudanur, Gummanur, Jittandahalli, Mahendramangalam,
Maravadi, Themmarayanahalli, Murukkalnatham,
Bikkanahalli, Karukkanahalli, Velakalahalli, Jakkasamudram,
Giddanahalli, Chikkadornabettam, Samanur, Bodikuttalapally,
Athimutlu, Gendanahalli, Marandahalli, Chennamenahalli,
Chikkamarandhahalli, Sengabasuvantalar, P.Settighalli,
Dandukaranahalli, Annamalaihalli, Hanumanthapuram,
Elumichanahalli, Mukkulam, Kumbarahalli, Pachchiganapalli,
Kerakodahalli, Karimangalam, Bommahalli, Nariyanahalli,
Pulikkal, Kondachamanahalli, Chikkardanahalli, Jertalar,
Karagadahalli, Palacode, Bolabhaguthanhalli,
Kottumaranahalli, Naganampatty, Periyanahalli, Adilam,
Dindal, Thellanahalli, Bandarahalli, Murukkampatti,
Indamangalam, Molappanahalli, Poonathanahalli,
Chennarayanahalli, Donnenahalli, Baisuhalli, Kanavenahalli,
Nallur, Budihalli, Belamaranahalli, Thirumalvadi, Bevuhalli,
Sirenahalli, Errakuttahalli, Boppidi, Erudukuttahalli,
Erranahalli, Gujjarahalli, Upparahalli, Rengampatti and
Sirandapuram villages.
Marandahalli (TP), Kariamangalam (TP) and Palacodu (TP).

©2020 ஆக்கமும் பராமரிப்பும்: நாம் தமிழர் கட்சி - செய்திப்பிரிவு