நாகர்கோவில் தொகுதி – பொங்கல் விழா

23

நாகர்கோவில் தொகுதி சார்பாக தமிழர் திருநாள் பொங்கல் விழா 14.01.2022, வெள்ளிக்கிழமை அன்று காலை 8 மணி முதல் 10.30 மணி வரை அலுவலக முற்றத்தில் வைத்து சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது.