நன்னிலம் சட்டமன்றத் தொகுதி -ஐயா.நம்மாழ்வார் மலர் வணக்க நிகழ்வு

81

நன்னிலம் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக 30-12-2021 அன்று இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி ஐயா. கொ.நம்மாழ்வார் அவர்களுக்கு நன்னிலம் தொகுதி அலுவலகத்திலும் மற்றும் வலங்கைமான் கிழக்கு ஒன்றியத்திலும் மலர் வணக்கம் செலுத்தும் நிகழ்வு நடைபெற்றது